Oferta


Lista produktów


Wyszukiwanie rozszerzone

Rzetelna firma

  Jednym z czynników obniżających estetyczny wygląd trawnika są choroby powodowane przez grzyby. Problem ten łączy się z typem trawnika. Trawniki koszone raz lub dwa razy do roku, bez nawożenia mineralnego, prawie wcale nie chorują, ale też nie mają walorów estetycznych. Wraz z częstotliwością koszenia i nawożenia poprawia się wygląd trawników ale wzrasta zagrożenie chorobami, zwłaszcza gdy przy ich pielęgnacji popełniane są błędy. Największe problemy z chorobami traw występują na trawnikach sportowych, szczególnie na ?greenach" pól golfowych, gdzie koszenie odbywa się raz dziennie, a nawożenie sięga 400 kg N/ha. Wraz ze wzrostem intensywności pielęgnacji trawników ulega skróceniu system korzeniowy traw. Takie rośliny posiadają małe zasoby węglowodanów, stają się słabe i są podatne na choroby.

 Wystąpienie choroby sygnalizują różne objawy: plamy w darni, pierścienie, smugi, placowa depresja wzrostu, zmiana zabarwienia liści i inne. Objawy te mogą ułatwić rozpoznanie choroby bezpośrednio na trawniku. Zmienność symptomów jest jednak duża, uzależniona od warunków środowiska, od gatunku trawy, od wysokości koszenia i innych czynników. W dodatku zdarza się, że występuje więcej niż jedna choroba jednocześnie. Diagnoza choroby nie jest łatwa. Wizualna obserwacja powinna być potwierdzona przez specjalistę w laboratorium. Niemniej jednak łatwiej jest rozpoznać chorobę aktualnie się rozwijającą niż tę, która była, a obecnie widoczne są tylko jej skutki na trawniku. Dlatego też warto jest poznać cechy charakterystyczne najważniejszych chorób, czynniki sprzyjające ich wystąpieniu oraz pielęgnacyjne sposoby zapobiegania.

 Nie wszystkie przedstawione choroby mogą stać się problemem na każdym trawniku. Uszkodzenia spowodowane przez żółtą plamistość trawników, zgo­rzel podstawy łodygi, antraknozę występują przeważnie na trawnikach często i nisko ko­szonych. Groźne są przede wszystkim dla trawników sportowych. Niemniej jednak, jeśli trawnik przydomowy będzie pielęgnowany bardzo intensywnie, choroby te mogą się pojawić. Jest wiele czynników, które uznawane są za przyczyny wystąpienia chorób. Etiolo­gia zazwyczaj wiąże się z kompleksem czynników abiotycznych powodujących stre­sy, np.: susza, mróz, upał, cień, intensywne opady. Największy jednak wpływ na wy­stąpienia chorób mają błędy w pielęgnacji trawników. Objawy choroby zauważamy w momencie zachwiania równowagi w ekosystemie trawnika. W trawniku egzystuje wiele mikroorganizmów, ale choroba występuje tylko wtedy gdy warunki sprzyjają rozwojowi patogena. Nadmierny wzrost nawożenia azotowego powoduje podatność traw na pleśń śniegową, mączniak prawdziwy i inne patogeny uszkadzające liście. Niski poziom azotu ułatwia infekcje grzybów Laetisatia fuciformis, Limonomyces roseipellis czy Sclerotinia homeocarpa.Pythium, Fusarium i Rhizoctonia. Duże znaczenie ma również ter­min stosowania nawożenia azotowego. Nie zaleca się stymulować wzrostu traw pod­czas upalnego lata lub w okresach chłodu. Poza tym należy przywiązywać dużo uwagi do usuwania starej, zamarłej darni z trawnika. Jest ona bowiem siedliskiem wielu grzybów, ogranicza przemieszczanie się powietrza, wody i nawozów do gleby. Rośliny rosnące w spilśnionej darni stają się słabe i bardziej podatne na choroby. Utrzymanie trawni­ka w dobrej kondycji wymaga zwrócenia uwagi na wszystkie czynniki wpływające na ekosystem. Łatwiej jest zapobiegać chorobom niż później porażone trawniki leczyć.
Nadmierne uwilgotnienie i wysoka temperatura nocą sprzyja aktywności grzybów z rodzaju

 Aby zapobiec chorobom zaleca się:

  • Stosować gatunki i odmiany zaadaptowane do naszych warunków klimatycznych.
  • Wysiewać mieszanki wieloskładnikowe, a nie pojedyncze odmiany.
  • Nawozić wszechstronnie, zapewniając równowagę składników. Program nawożenia dostosować do cyklu wzrostu traw.
  • Kosić na zalecaną wysokość. Najlepiej skracać odrost nie więcej niż na 1/3 - 1/2 wysokości.
  • Podlewać rzadko, ale głęboko i tylko wtedy gdy trawnik tego potrzebuje. Utrzymy­wać powierzchnie trawnika suchą przed nocą. Codzienne zraszanie powoduje płyt­kie korzenienie się traw i sprzyja rozwojowi chorób.
  • Usuwać starą darń - nie dopuszczać do ?sfilcowania" darni.
  • Wzmacniać korzenie przez aeracje i piaskowanie.
  • Utrzymać swobodny przepływ powietrza na trawniku. Wyciąć zbędne krzewy i drzewa.
  • Nie zakładać trawnika w głębokim cieniu.

Fungicydy mogą być skuteczne tylko przy pierwszych objawach choroby.