Oferta


Lista produktów


Wyszukiwanie rozszerzone

Rzetelna firma

Zgorzel podstawy źdźbłaZgorzel_podstawy_dba

Objawy choroby widoczne są późnym latem na trawnikach nisko koszonych, zlokalizowanych na glebach piaszczystych o dużej za­wartości wapnia. Choroba ujawnia się początkowo w postaci okrągłych plam gorzej od­rastających traw, zawierających głównie mietlicę. Małe plamy powiększając się, tworzą pierścienie, które mogą osiągać średnicę 1 m. W jego środku mogą znajdować się tra­wy odporne na chorobę, takie jak: kostrzewa czerwona, wiechlina oraz chwasty. Porażo­ne trawy mogą być łatwo usunięte z darni ze względu na zniszczony system korzenio­wy. Sprawcą choroby jest Gaeumannomyces graminis. Choroba powoduje szczególnie duże szkody na greenach pól golfowych obsianych mietlicą rozłogową, jeśli przy budo­wie greenu nie zadbano o odpowiednie pH piaszczystego podłoża.

Zapobieganie:

Do zakładania trawników unikać gleby alkalicznej lub zakwaszać ją, stosując nawozy oraz inne środki obniżające pH, utrzymać trawy w dobrej kondycji przez wielo­składnikowe nawożenie, glebę napowietrzać przez aeracje.