Oferta


Lista produktów


Wyszukiwanie rozszerzone

Rzetelna firma

E-mail
Folia arrow Folie budowlane IZOVIL
Folia ogrodnicza zielonaFruktovit do iglaków 10kg

Folie budowlane IZOVILFolie budowlane IZOVIL

Folie IZOVIL, IZOVILMAX przeznaczone są do wykonania:

  • warstwy ochronnej przed zawilgoceniem izolacji termicznej i akustycznej w konstrukcjach podłóg,
  • warstwy przeciwwilgociowej pod podłogi, posadzki, wylewki,
  • warstwy poślizgowej w nawierzchni tarasów, ochrony izolacji wodochronnej np. z papy, folii, mas bitumicznych,
  • osłon elewacji, stolarki okiennej oraz połaci dachowych w czasie robót wykończeniowych,
  • izolacji paroszczelnej w szkieletowych konstrukcjach ścian i dachów,
  • czasowych, przenośnych osłon stanowisk pracy, materiałów budowlanych itp.

Folie te mogą znaleźć też inne zastosowania wynikające z ich właściwości technicznych.


Folie IZOVIL i IZOVILMAX należy stosować zgodnie z aktualnie obowiązującymi regulacjami prawnymi z zakresu budownictwa, w tym z aktualnymi normami i projektem budowlanym.

Folie budowlane IZOVIL 0,15; 0,20; 0,30; 0,50 produkowane są w szerokościach 4-12 m., ilość metrów bieżących 25 lub 33.


FOLIE BUDOWLANE IZOVIL i IZOVILMAX oznakowane są znakiem CE.


Dokumentem odniesienia dla tych wyrobów jest norma PN-EN 13967:2006.

IZOVILMAX 0,50mm odporny jest na działanie gnojowicy.

Dokumenty dopuszczające do obrotu

  • Deklaracja Zgodności
  • Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji 1488-CPD-0050 wydany przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie
  • Atest higieniczny HK/B/0187/01/2007 ważny do 09. 03.2012 r.

Właściwości techniczne wyrobów

Wymiary
Wg PN EN 1848-2
Długość mb 0,15; 0,20; 0,30; 0,50
IZOVIL
0,15; 0,20; 0,30; 0,50
IZOVIL MAX
20 i 33
Szerokość m (4-12) ? 5% lub szerokość wg uzgodnień z odbiorcą
Wodoszczelność (2kPa/24h)
Wg PN EN 1928-2 Met. B

- wodoszczelne
Naprężenie rozciągające, min.:
Wg PN EN 12311-2 Met. B
- wzdłuż
- w poprzek
N/mm2 15
15
15
15
Wydłużenie przy zerwaniu, min.:
Wg PN EN 12311-2 Met. B
- wzdłuż
- w poprzek
% 230
350
300
450
Wytrzymałość na rozdzieranie (gwoździem), min.:
Wg PN EN 12310-1 - wzdłuż i w poprzek
N 40; 70; 90; 180 60; 80; 120; 200
Przenikanie pary wodnej
współczynnik oporu dyfuzyjnego, wg PN EN 1931
- 550000?35%
Wodoszczelność po działaniu chemikaliów ? (2kPa/24h)
wg PN EN 1847 i PN EN 1928
- wodoszczelny
Wodoszczelność po sztucznym starzeniu
(70?C/12 tygodni) - (2kPa/24)

wg PN EN 1296 i PN EN 1928
- wodoszczelny
Przenikanie pary wodnej ? współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej
wg PN EN 1931
? 550000 ? 35%
Odporność na działanie asfaltu
wg PN EN 1548 i PN EN 1928
- wodoszczelny
Producent: OBR Płock
Zapytaj o produkt