Oferta


Lista produktów


Wyszukiwanie rozszerzone

Rzetelna firma

Drukuj

Siarka

Jest pobierana w dużych ilościach przez niektóre gatunki roślin (także jest makroelementem pokarmowym). Siarka jest niezbędnym składnikiem pokarmowym, bez którego nie może istnieć życie. Jest jednym z podstawowych składników białka (podobnie jak azot), niektórych witamin i enzymów. Siarka decyduje o prawidłowym rozwoju roślin, poprawia jakość plonów, w tym polepsza walory smakowe, związki siarki, tzw. olejki gorczyczne, odpowiedzialne są za ostry smak niektórych roślin. Także zwiększa odporność roślin na choroby i szkodniki oraz na wyleganie. Poprawia również gospodarkę wodną rośliny.

Niedobór siarki

Ujawnia się na roślinach dopiero przy bardzo dużym jej braku. Podobne są one do objawów niedoborów azotu, jednak niedobór siarki widoczny jest na młodszych częściach roślin, podczas gdy niedobór azotu na starszych. Rośliny stają się wówczas blade, występuje jasnozielone zabarwienie krawędzi liścia, tkanki na nerwach są jeszcze zielone, liście sztywne, wyprostowane, kruche, mniejsze, żółknie obszar międzyżyłkowy. Ograniczony jest wzrost roślin, gorsze kwitnienie i w konsekwencji plonowanie. Może też powodować przedwczesne opadanie liści. 

Nadmiar siarki

Działa niekorzystnie na organizmy glebowe w sposób bezpośredni i pośredni. Działanie bezpośrednie polega na zakwaszeniu środowiska bytowania organizmów i hamowaniu ich rozwoju (w szczególności mikroorganizmów). W bardzo kwaśnym środowisku rośliny tracą zdolność przyswajania składników pokarmowych (np. N, Ca, P, K), nawet gdy występują one w dostatecznie dużych stężeniach. Działanie pośrednie zakwaszenia gleby polega na wymywaniu trudno rozpuszczalnych substancji mineralnych, z rozpadem minerałów włącznie.