Oferta


Lista produktów


Wyszukiwanie rozszerzone

Rzetelna firma

Drukuj

Magnez

Magnez jest składnikiem chlorofilu, wpływa na regulację procesów fotosyntezy i przemian energetycznych. Decydując o wybarwieniu liści, warunkuje właściwy przebieg przemiany materii, wpływa ponadto na rozpuszczalność fosforu w glebie. Jest też aktywatorem procesów odpowiedzialnych za pobieranie składników mineralnych z gleby. Jego zawartość wpływa w istotny sposób na kondycję i rozwój roślin. Korzystnie oddziałuje na rozwój wegetatywnych i generatywnych części roślin.

Magnez jest pierwiastkiem istotnym nie tylko w produkcji roślin jednorocznych, ale również i wieloletnich. Rośliny sadownicze reagują na nawożenie magnezowe wzrostem plonowania i poprawą jakości owoców. Wpływa on także na wybarwienie oraz poprawę smakowitości owoców. Sadownicy powinni zwrócić uwagę na źródło stosowanego magnezu. Węglan magnezu zastosowany powierzchniowo (bez wymieszania z glebą) w uprawach sadowniczych zwiększa zawartość składnika w warstwie ornej gleby lecz nie wyeliminuje jego niedoboru w roślinach. Dobry efekt daje również stosowanie magnezu w nawozach w formie oprysku jednowodnym siarczanem magnezu. Działanie magnezu uzależnione jest w dużym stopniu od jego formy chemicznej. Siarczanowa forma magnezu jest łatwo rozpuszczalna w wodzie, długo działająca i natychmiast dostępna dla roślin.

Magnez zawierają niektóre mączki skalne (mielone dolomity), mączki koralowe, wapno z glonów i kalimagnezja.

Niedobór magnezu

Objawia się na roślinie na liściach - głównie chlorozami międzynaczyniowymi. Utrzymujący się deficyt magnezu prowadzi do zaniku zielonej barwy, a następnie do nekrozy. W pierwszej kolejności chlorozy występują na liściach starszych. Objawy niedoboru tego pierwiastka, najlepiej widoczne są w lata suche z dużym nasłonecznieniem. Jego niedobór w liściach prowadzi do zmniejszenia ilości węglowodanów transportowanych do korzeni, a następstwem jest ograniczenie pobierania pierwiastków mało ruchliwych, takich jak fosfor i potas. W konsekwencji niedobór magnezu powoduje słaby wzrost i opóźnianie faz rozwojowych roślin.

Nadmiar magnezu

Tolerowane przez rośliny. Może jednak dojść do obniżenia tempa wzrostu w przypadku niezrównoważenia w nawożeniu z Ca i K.