Oferta


Lista produktów


Wyszukiwanie rozszerzone

Rzetelna firma

Antraknoza trawAntraknoza_traw

Sprawcami choroby mogą być dwa grzyby: Colletotrichum graminicola i Microdochium bolleyi. Objawy choroby zmieniają się w zależności od pory roku. Podczas chłodnej i wilgotnej pogody patogen uszkadza węzły krzewienia i ko­rzenie traw. Przy silnym porażeniu powstają na trawniku place koloru żółto-pomarań­czowego z roślinami, które łatwo wyjąć z trawnika. W okresie ciepłym, kiedy ziemia jest sucha, a zraszane codziennie wieczorem trawy są wilgotne, patogeny atakują liście i źdźbła traw, tworząc plamy w miejscu rozwoju infekcji. Najbardziej podatna na tę cho­robę jest mietlica rozłogowa i dlatego choroba stanowi duży problem na polach golfo­wych. Ale gdy trawniki przydomowe są obsiane mieszanką traw zawierającą mietlice mogą pojawiać się brunatne plamy na trawniku w miejscu występowania tego gatunku. Warunki sprzyjające wystąpieniu choroby: duża zwięzłość gleby spowodowana depta­niem lub wałowaniem, deficyt fosforu i potasu, duża zawartość zamarłych liści w darni. Zraszanie powierzchni trawnika bez odpowiednio głębokiego nawilżenia gleby.

Zapobieganie:

Poprawić warunki wodno-powietrzne na trawniku przez wetykulację i aerację, zastosować wieloskładnikowe nawożenie, ograniczyć warunki stresowe (szczególnie przesuszenia gleby), unikać codziennego zraszania powierzchni trawni­ka, podlewać rzadko, ale głęboko.