Oferta


Lista produktów


Wyszukiwanie rozszerzone

Rzetelna firma

Żółta plamistość trawnikówta_plamisto_trawnikw

Jest groźną chorobą na trawnikach nisko koszonych i stanowi duży problem w środku lata na polach golfowych. Najbardziej podatne są gatunki mietlicy i kostrzewy czerwonej. Objawami choroby są małe plamy o średni­cy 1 -2 cm widoczne w darni po skoszeniu. Plamy mają kolor od opalonego do słom­kowego. Są zazwyczaj wyraźne, okrągłe, gdy się łączą dają efekt większych plam. Sprawcą choroby jest grzyb Sclerotinia homoeocarpa. Warunki sprzyjające wystąpie­niu choroby to: ciepłe i suche lato, duża ilość obumarłych liści w darni, słaby wzrost roślin, zbyt niskie nawożenie azotowe.

Zapobieganie:

Stosować odmiany odporne (zwłaszcza na polach golfowych), kontro­lować nawożenie azotowe, darń należy wertykulować - nie dopuszczając do jej sfilcowa­nia. Przy pierwszych objawach podlewać podczas dnia, strącać rosę, gdy jest obfita.