Oferta


Lista produktów


Wyszukiwanie rozszerzone

Rzetelna firma

 

Czerwona nitkowatość traw i różowa plamistość trawników 

rowa_plamisto_trawnikwChoroby występują­ce często razem jako kompleks. Wizualne objawy są podobne, ale bliższe obserwacje przy użyciu mikroskopu pozwalają na rozróżnienie chorób. Uszkodzony traw­nik posiada plamy w darni, które mają lekko różowe lub czerwone zabarwienie widoczne wyraźniej przy dużej wilgotności powietrza (rano lub podczas deszczowej pogody). Zabar­wienie to daje grzybnia patogenów. Sprawca czerwonej nitkowatości grzyb Laetisaria fuciformis wytwarza czerwoną lub różową grzybnie, która w postaci nitek wyrasta z porażonych blaszek liściowych. Natomiast drugi patogen Limonomyces roseipellis pokrywa powierzch­nię liścia biało-różową błoniastą grzybnią o zabarwieniu różowym. Różowa plamistość wy­stępuje na życicy trwatej i kostrzewie czerwonej. Czerwona nitkowatość poraża więcej gatunków traw i jest groźniejsza. Obydwie choroby powodują, że liście tracą zielony kolor i wolniej rosną. Plamy na trawniku charakteryzują się depresją wzrostu traw, mają róż­ną wielkość i brak jest wyraźnej krawędzi plamy. Wewnątrz uszkodzonej powierzchni często widoczne są zielone liście. Warunki sprzyjające wystąpieniu choroby to: chłodna i wilgotna pogoda oraz wolny wzrost traw spowodowany brakiem nawożenia azotowego.

Zapobieganie:Czerwona_nitkowato_traw

utrzymać odpowiedni do zastosowanych odmian poziom nawoże­nia azotowego w równowadze z potasowym i fosforowym, usuwać ściętą trawę z zainfekowanych powierzchni, dbać aby w darni trawnika była mała zawar­tość "filcu" - chociaż raz w roku wertykulować, ograniczyć zacienienie, utrzymać swo­bodny przepływ powietrza nad trawnikiem. Ponadto nie należy nawadniać darni późnym popołudniem i wieczorem.

Preparaty do zwalczania tej choroby:
Amistar 250 , Bravo 500 , Eminet Star , Sarbrawit 530 , Clortosip 500 , Radius 45 , Artea 330 , Sfera 267,5 , Rubigan12 , Systemik 125 , Ronilan 500 itd.