Oferta


Lista produktów


Wyszukiwanie rozszerzone

Rzetelna firma

rdza dbowa
Rdza traw

Wszystkie gatunki rdzy powodują na liściach małe plamy z pomarańczowo ? brunatnymi skupieniami zarodników (urediniospory). W późniejszym okresie mogą być widoczne również brunatno-czarne zarodniki ? teliospory. Rdze generalnie nie mają dużego wpływu na wygląd trawników regularnie koszonych i nawożonych. Nieco większe uszkodzenia trawników można obserwować tylko jesienią, gdy chłodna pogoda zahamuje wzrost traw. Wyjątek stanowi rdza żółta (P. striiformis) i rdza źdźbłowa (P. graminis) występująca na wiechlinie łąkowej. W ostatnich latach te gatunki grzybów powodowały duże uszkodzenia trawników podczas lata i jesienią w Polsce. Badania przeprowadzone wykazały, że odmiany wiechliny łąkowej różnią się pod względem podatności na te gatunki rdzy.

Zapobieganie:

pobudzić trawy do wzrostu przez umiarkowane nawożenie, częstsze koszenie (np. raz w tygodniu), stosowanie odmian znanych z podwyższonej odporności na te grzyby.